Your search results

SATIŞ YÖNETİMİ

Satış projenin hayat kaynağıdır. Proje ile ilgili yapılacak yatırımları ve harcamaların tümü satıştan gelen para ile karşılanır. Kar ancak satış varsa ortaya. Satış sürecinin başarısı projenin başarısını doğrudan etkiler. Artan rekabet koşullarında satış en güçlü olunması ve yaşanan gelişmeler paralelinde sürekli olarak geliştirilmesi gereken bir alandır.

SATIŞA HAZIRLIK

Projenin satış konusundaki güçlü ve zayıf yönlerini saptar. Satış hedeflerinin gerçekleşmesi için hedef müşteri gruplarına yönelik tüm satış faaliyetleri konusunda stratejiler geliştirir.

ÖN SATIŞ

Ön satış süreci; alıcıya liste fiyatının altından “satın alma imkanı” tanırken, ön satıştan elde edilen satış hasılatı da projenin finansmanı için çok değerlidir.

SATIŞ SÜRECİ

Belirlenen satış stratejileri doğrultusunda projenin satışını organize eder.

Karşılaştırma Listesi