PAZAR ARAŞTIRMASI

 

Bölge, Rakip ve Hedef Kitle analizi yapılır, elde ettiğimiz verilerle projeyi konumlandırır. 

En verimli kullanımı, proje konseptini, fiyatını ve kimliğini tarif edilir.

 

Bölge Analizi - Rakip Analizi - Müşteri Analizi 

 

Satın Alma Nedenleri

Satın Alma Davranışları

Alan Büyüklük İhtiyaçları

Alan Büyüklük Alışkanlıkları

Lokasyon Tercihleri

Sosyal Tesis İhtiyaçları

Proje Konseptleri

Başarı Oranları

Alansal Büyüklükleri 

Sosyal Tesisleri

Satış ve Kira Fiyatları Arz ve Talep Durumları

Doluluk Oranları

Yapılaşma Kalitesi

Gelişim Hızı

Mevcut Ulaşım İmkanları

Planlanan Ulaşım Projeleri

Bölgenin Piyasa Algısı

Fiyat Hassasiyetleri

Trendlere Bakış Açıları

Gelecek Beklentiler 

 

 

PROJE GELİŞTİRME

 

Bu noktada ‘‘Projenin Konsepti Nasıl Olmalı’’, ‘‘Finansman Hangi Programlarla Yürütülmeli?’’ gibi sorulara cevap verir ve yol haritası çıkarır. İ̇mar durumuna göre en verimli kullanımını, proje konseptini, satış fiyatını ve kimliğini tarif eder.

 

Konsept - Fiyatlandırma - Fizibilite

 

Projevizyon bu hizmetleri müşterisi adına müşteri bünyesinde yer alıyormuş gibi implant çalışarak sürdürür. 

PLANLAMA
 
Gayrimenkul yatırımlarında izlenecek yolların önceden saptanması ile geleceğe bakma ve olası seçenekleri saptama sürecidir. Projenin geleceğini şimdiden görmektir