Your search results

PAZARLAMA

Projenin kurumsal kimlik çalışmalarını hazırlamak, PR ve İtibar yönetimi politikalarını belirlemek, Müşteri Temas Noktlarını yapılandırmak, doğru hedef kitleyi belirleyerek reklam ile tanıtım faaliyetleri süreçlerini yönetmektir.

KİMLİK ÇALIŞMASI

Yaratılmak istenen imajın brifingi, seçilen reklam ajansına verilerek reklam stratejisi oluşturulur. Sosyokültürel ve ekonomik yapı verileri elde edilerek projenin kimliği ortaya çıkarılır. Bu strateji çerçevesinde katalog, broşür, maket, tanıtım filmi ve promosyonlar hazırlanır

MÜŞTERİ TEMAS NOKTALARININ YAPILANDIRILMASI

Satış ve planlama faaliyetlerinin geçtiği doğru noktaları planlar. Bütçesini, gerekli ekipman ve evrakları hazırlayarak projeyi satışa hazır hale getirir. Teknik detaylarla ilgili süreçleri mimar ve mühendislerden oluşan ekip ile yürütür. Hukuki süreçleri firma yetkilisi ile birlikte koordine eder.

Satış Ofisi – Çağrı Merkezi – Web Sitesi

KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİ

Projenin tüm iletişiminin tutarlı bir şekilde yönetilmesini, kurum itibarının oluşturulmasını ve ilgili çevrelere etkili bir şekilde aktarılmasını sağlar. Şirketin vizyonu ve değerleri ile ilgili genel kurguyu tesis eder, yol haritasını belirler. Etkili kurumsal iletişim performansı şirketin pazar değerini doğrudan artırır.

REKLAM KAMPANYALARI

Projenin, piyasada, benzer proje üreten rakiplerle rekabet edebilmesini ve öne çıkmasını hedefler. Reklam çalışmaları, uzmanlık, öngörü, yaratıcılık, isteyen çalışmalardır.

PROJE ÇÖZÜM ORTAKLARININ KOORDİNASYONU

Projevizyon, proje için en doğru/ekonomik çözüm ortaklarını bulur ve bu çözüm ortaklarının çalışma sürecini yönetir. Doğru çözüm ortaklarının seçimi, projeyi başarıya taşır. Reklam ajansının ve reklam ajansının beraber çalışacağı çözüm ortaklarının seçimi ve yönetimi çok önemlidir. Mutlaka profesyonel çözüm ortaklarıyla işbirliği yapılmalıdır.

 

Karşılaştırma Listesi